Competicions

En aquesta edició comptarem amb dues seccions: oficial i no-oficial.

SECCIÓ OFICIAL

S’accepten treballs en dues categories:

TFG: Treballs de Final de Grau (TFG) que s’hagin presentat entre gener de 2017 i març de 2018.

Àmbit: Treballs de curs de qualsevol assignatura, des de primer a quart curs, que siguin produccions audiovisuals i de videojocs, i que s’hagin presentat en el cursos 2016/17 o 2017/18.
Es premiaran segons el seu vessant artístic específic, independentment del curs on hagin estat realitzats.

1:4: Treballs de curs de qualsevol assignatura, des de primer a quart curs, que siguin produccions audiovisuals i de videojocs,  i que s’hagin presentat en el cursos 2016/17 o 2017/18. En la seva fitxa tècnica caldrà d’indicar l’assignatura en la qual s’ha realitzat el treball. Es premiarà el millor projecte de cada curs.

Categories 1:4:
a) Projecte de Primer Curs
b) Projecte de Segon Curs
c) Projecte de Tercer Curs
d) Projecte de Quart Curs

SECCIÓ NO OFICIAL

La secció no-oficial constarà de:
– Treballs d’estudiants o d’alumni de l’ESUPT no acceptats a la resta de seccions.
– Projectes personals no acadèmics d’alumnes i d’alumni realitzats durant els cursos 2016/17 i 2017/18
En cas de presentar projectes personals no acadèmics, s’haurà de fer constar al formulari d’enviament i el treball anirà directament a la secció no-oficial.

PREMI DEL PÚBLIC

Premi que els assistents al festival podran votar durant la jornada del festival. S’atorguen dos premis del públic, un per la secció oficial i un per la secció no oficial.

Anuncios