Competicions

En aquesta edició comptarem amb dues seccions: oficial i no-oficial.

SECCIÓ OFICIAL

S’accepten treballs en dues categories:
TFG: Treballs de Final de Grau (TFG) que s’hagin presentat entre gener de 2016 i gener de 2017.
Categories TFG:
a) Animació i arts digitals (treballs d’animació, efectes, 3D, etc.)
b) So i/o música (treballs relacionats amb el món del so i la música)
c) Imatge (treballs relacionats amb la imatge, tant de fotografia fixa com fotografia en moviment, curtmetratges, documental, etc.)
d) Disseny i multimèdia (treballs relacionats amb webs, disseny gràfic, interactivitat, etc.)
e) Investigació i/o recerca
1:4: Treballs de curs de qualsevol assignatura, des de primer fins a quart curs, que siguin produccions audiovisuals i que s’hagin presentat en el cursos 2015/16 o 2016/17. A la fitxa tècnica caldrà indicar l’assignatura en la qual s’ha realitzat el treball.
Categories 1:4:
a) Projecte de Primer Curs
b) Projecte de Segon Curs
c) Projecte de Tercer Curs
d) Projecte de Quart Curs

SECCIÓ NO OFICIAL

La secció no-oficial constarà de:
– Treballs d’estudiants o d’alumni de l’ESUPT no acceptats a la resta de seccions.
– Projectes personals no acadèmics d’alumnes i d’alumni realitzats durant els cursos 2015/16 i 2016/17

 

Anuncios